Diskusijā par Tieslietu padomju un tiesnešu pašpārvalžu institūciju mijiedarbību, kas trešdien, 3.septembrī, notiks Augstākajā tiesā, piedalīsies Latvijas tiesneši un Tieslietu padomju pārstāvji no Polijas, Lietuvas un Gruzijas.

Diskusija tiek rīkota Tieslietu padomju starptautiskās pieredzes apmaiņas programmas ietvaros, ko organizē Latvijas Tieslietu padome un Augstākā tiesa saistībā ar Latvijas Tieslietu padomes pirmā četrgadu darbības posma izvērtējumu.

No Latvijas puses diskusijā piedalīsies Tieslietu padomes priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Augstākās tiesas pārstāve Tieslietu padomē tiesnese Ināra Garda un tiesnešu pašpārvalžu institūciju pārstāvji – Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Tiesnešu ētikas komisijas pārstāve Marika Senkāne.

Polijas, Lietuvas un Gruzijas Tieslietu padomju pārstāvji pieredzē dalīsies arī Latvijas tiesnešu konferencē, kas notiks piektdien, 5.septembrī, Rīgas Kongresu namā. Ar priekšlasījumiem konferencē uzstāsies Lietuvas Tieslietu padomes priekšsēdētājs, Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gintars Križevičus (Gintaras Kryževičius), Polijas Tieslietu padomes locekle, Starptautisko sakaru komitejas un Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja, Polijas Augstākās tiesas tiesnese Katažina Gonera (Katarzyna Gonera) un Gruzijas Tieslietu padomes sekretārs, Augstākās tiesas tiesnesis Levans Murusidze (Levan Murusidze).  

Polijā Tieslietu padome darbojas kopš 1990.gada, Lietuvā Likumā par tiesām Tieslietu padome iekļauta 1994.gadā, bet Gruzijā Tieslietu padome izveidota 1997.gadā. Savukārt Latvijā Tieslietu padome ir jauna institūcija, kas izveidota tikai 2010.gadā.

Likumā “Par tiesu varu” noteikts, ka Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas organizācijas pilnveidošanā. Tieslietu padomes sastāvā ir 15 locekļi – astoņas amatpersonas un septiņi tiesneši, ko uz četriem gadiem ievēl Tiesnešu konference un Augstākās tiesas plēnums. Tā kā pirmajiem vēlētajiem Tieslietu padomes locekļiem beidzies četru gadu pilnvaru termiņš, 5.septembra konferencē tiks izvērtēts Tieslietu padomes darbības pirmais posms un vēlēti jauni pārstāvji Tieslietu padomē.    

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211