Par vadītāju darba grupai, kas izvērtēs iespējamos tiesnešu darbības ētikas pārkāpumus, ievēlēts senators Roberts Guntis Namatēvs. Pirmajā darba grupas sēdē, kas notika šodien, vienojās arī par turpmāko rīcības plānu.

Darba grupa gatavo pieprasījumu ģenerālprokuratūrai, lūdzot sniegt tās rīcībā esošo informāciju par iespējams noklausītām tiesnešu un advokātu telefonsarunām. Pēc iepazīšanās ar materiāliem, ko tās rīcībā nodos prokuratūra, un žurnālista Lato Lapsas izdotajā grāmatā „Tiesāšanās kā ķēķis” publicētās informācijas darba grupa aicinās materiālos minētos Augstākās tiesas tiesnešus sniegt informāciju un savas rīcības motivācijas skaidrojumu. Darba grupas sēdes būs slēgtas. Starpziņojums Augstākās tiesas plēnumam darba grupai jāsagatavo līdz 1. decembrim.

Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna priekšlikuma darba grupu iespējamo tiesnešu darbības ētikas pārkāpumu izvērtēšanai Augstākās tiesas plēnums izveidoja 17. septembrī. Darba grupa strādās paralēli ģenerālprokuratūrai, kas pārbauda iespējamos kriminālnodarījumus tiesnešu rīcībā. Darba grupā ētikas pārkāpumu izvērtēšanai plēnums ievēlēja Senāta Civillietu departamenta senatoru Robertu Namatēvu, Administratīvo lietu departamenta senatoru Normundu Salenieku, Krimināllietu departamenta senatoru Voldemāru Čiževski, Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi Eduardu Pupovu un Civillietu tiesu palātas tiesnesi Aivaru Keišu.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211