Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Darba tiesību forumā, kas notiek šodien, Senāta Civillietu departamenta senatore Dzintra Balta piedalīsies ar Senāta atziņām lietās par vienlīdzīgu un caurspīdīgu darba samaksu.

Senatore runās par tādiem Senāta nolēmumos risinātiem darba tiesību aspektiem kā vienlīdzīga darba samaksa (SKC-67/2007, SKC-792/2017), prasības celšanas termiņa neievērošanas sekas (SKC-79/2018), līdzīga vai līdzvērtīga darba nodrošināšana pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma (SKC-783/2021, SKC-2608/2014), kā arī par arodbiedrības tiesībām iegūt informāciju par darba samaksu (SKC-259/2018).

Runājot par pēdējo tēmu, īpaši uzmanība tiks vērsta uz nesenu Senāta spriedumu lietā SKC-171/2022 par atbildīgu sociālo dialogu un arodbiedrības pienākumu sniegt informāciju par saviem biedriem.

Šogad Darba tiesību forums pievērsīsies tādiem jautājumiem kā arodbiedrību tiesību piemērošana praksē un  arodbiedrību pārstāvju aizsardzība, darba laika uzskaites problemātika, jo īpaši attālinātā darba gadījumā, vienlīdzīgas darba samaksas nodrošināšana praksē, kā arī topošais Eiropas Savienības līmeņa tiesiskais darba tiesību regulējums un ar to saistītie Darba likuma grozījumi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211