No 18. līdz 20.septembrim Augstākās tiesas darbinieki – Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Maksims Miņejevs, tiesnešu palīdzes Liene Āķe un Zane Skrastiņa, kā arī Administratīvo lietu departamenta tiesnešu palīdzes Monta Krone un Laura Vigupe – devās komandējumā uz Kopenhāgenu, lai piedalītos pieredzes apmaiņas sanāksmēs Dānijas Augstākajā tiesā un Dānijas Tiesu administrācijā.

Augstākās tiesas pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Dānijas tiesu sistēmu, gūstot ieskatu Dānijas Augstākās tiesas struktūrā, darba organizācijā, īpašu uzmanību pievēršot tiesas atbalsta personāla darba pienākumiem. Dānijas Augstākajā tiesā ir divas palātas, un katrā no palātām tiesnešu sastāvi tiek mainīti ik pēc 3 mēnešiem, līdz ar to visi tiesneši, kā arī tiesnešu palīgi (deputy judges) strādā ar visu kategoriju lietām – gan civillietām, gan krimināllietām, gan administratīvajām lietām. Dānijas Augstākās tiesas tiesneša palīgu funkcijas līdzinās mūsu Augstākās tiesas tiesneša palīgu funkcijām. Tāpat Augstākās tiesas pārstāvjus ar saviem darba pienākumiem iepazīstināja Dānijas Augstākās tiesas Kancelejas vadītāja, informācijas tehnoloģiju speciālists, bibliotekāre un tiesas administratore, kā arī viesi ekskursijā iepazina tiesas ēku un tiesu zāles.

Savukārt Dānijas Tiesu administrācijas apmeklējuma laikā Augstākās tiesas pārstāvji tika iepazīstināti ar obligāto tiesnešu palīgu apmācību programmu, kas ilgst trīs gadus. Apmācībās ir gan dažādi teorētiskie apmācību kursi par darbu tiesā, gan speciālas apmācības dažādās tiesību nozarēs.

Vizītes laikā tika noskaidrots, ka, tāpat kā Latvijā, arī Dānijas tiesu sistēmas pašreizējais izaicinājums ir tiesvedības procesu digitalizācija.

Komandējumu līdzfinansēja Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā.

Komandējums ir daļa no projekta “Zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņa starp Latvijas un Ziemeļvalstu Augstākās tiesas darbiniekiem par efektīvu darba organizāciju”, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Augstāko tiesu un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Igaunijā par dalību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”.

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Tālr.: 67020396