No 1. līdz 3. novembrim Augstākās tiesas darbinieki – Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Maksims Miņejevs, Administratīvo lietu departamenta tiesnešu palīdzes Laura Vigupe un Monta Krone, kā arī Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Oskars Kulmanis un tiesneša palīdze Tatjana Danmarka – devās komandējumā uz Oslo, lai piedalītos pieredzes apmaiņas vizītē Norvēģijas Augstākajā tiesā.

Vizītes laikā Latvijas delegācijas pārstāvji tika iepazīstināti ar Norvēģijas tiesu sistēmu, kā arī Norvēģijas Augstākās tiesas kompetenci, lietu izskatīšanas kārtību un darba organizāciju. Īpaša uzmanība vizītes laikā tika pievērsta tiesas atbalsta personāla darba pienākumiem, kā arī pasākumiem, kas tiek īstenoti, lai veicinātu sabiedrības uzticēšanos tiesu sistēmai.

Norvēģijā Augstākās tiesas nolēmumi ir nozīmīgs tiesību avots, un Augstākā tiesa skata tikai tādas lietas, kurām ir nozīme judikatūras attīstīšanai. Visi tiesneši skata visu kategoriju lietas un nespecializējas civillietu, krimināllietu vai administratīvo lietu izskatīšanā. Norvēģijas Augstākā tiesa pilda arī konstitucionālās tiesas lomu.

Norvēģijai ir senas mutvārdu procesa tradīcijas, un arī šobrīd lietas visās instancēs galvenokārt tiek skatītas atklātos mutvārdu procesos.

Norvēģijas Augstākajā tiesā process jau kopš 2018. gada ir pilnībā digitalizēts.

Tiesnešu palīgiem un zinātniski analītiskajiem padomniekiem līdzīgas funkcijas Norvēģijas Augstākajā tiesā veic īpaši izveidotas nodaļas – Juridiskā sekretariāta (Legal Secretariat) – darbinieki – juriskonsulti (law clerks), kuri šajā amatā tiek iecelti uz noteiktu termiņu – 7 gadiem. Juriskonsulti sagatavo lietu iztiesāšanai un pēta tiesību jautājumus.

Augstākās tiesas pārstāvji tikās arī ar Norvēģijas Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāju, kura sniedza ieskatu tajā, kā tiek nodrošināta komunikācija ar sabiedrību, lai veicinātu uzticēšanos tiesu sistēmai.

Komandējumu līdzfinansēja Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā.

Komandējums ir daļa no projekta “Zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņa starp Latvijas un Ziemeļvalstu Augstākās tiesas darbiniekiem par efektīvu darba organizāciju”, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Augstāko tiesu un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Igaunijā par dalību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”.

 

Laura Vigupe,

Senāta administratīvo lietu departamenta senatora palīdze

 

Vairāk informācijas: Komunikācijas nodaļa, 67020396, 28652211