31.decembrī tiesneša amata pienākumus beidz pildīt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Ilze Skultāne. Tiesnese dodas pensijā.

Ilzes Skultānes darba stāžs tiesneša amatā ir 33 gadi, tiesneses amata pieredze ir bagāta un daudzpusīga – bijusi rajona tiesnese, Bauskas tiesas priekšsēdētāja, pēc Satversmes tiesas izveidošanas 1996.gadā bijusi jaunās tiesas pirmā sastāva tiesnese. Kad 2004.gadā pēc Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās tika veidotas administratīvās tiesas, tai skaitā Administratīvo lietu departaments Augstākajā tiesā, Ilze Skultāne bija jaunā departamenta pirmajā tiesnešu sastāvā.

Paralēli tiesneša amatam Ilze Skultāne desmit gadus lasījusi lekcijas Latvijas Universitātē. Viņa bija arī Tiesnešu ētikas komisijas pirmajā sastāvā pēc tās izveidošanas 2008.gadā.

Katrs darba posms bagātinājis pieredzi, taču par visinteresantāko tiesnese atzīst tieši pēdējo posmu Augstākajā tiesā, jo te bija gan konkrētība, skatot konkrētas lietas par konkrētām dzīves situācijām, gan tiesību teorija izmantošana un tiesību jautājumu interpretācija. Tiesneses specializācija bija sociālās drošības jautājumi – sociālā apdrošināšana, sociālā palīdzība, nodarbinātība, un, vaicāta par lietām, kas palikušas atmiņā, Ilze Skultāne min lietu par černonbiliešu sociālo aizsardzību, kurā departamenta spriedums mainīja līdzšinējo praksi, un lietu par pensiju pārrēķinu strādājošajiem invalīdiem, ja mainās invaliditātes grupa. Departaments šajā lietā sniedza pieteikumu Satversmes tiesā.

Pirms aiziešanas no Augstākās tiesas tiesnese apkopo departamenta atziņas sociālo tiesību jautājumos, un redzams – to bijis daudz un tās bijušas būtiskas. Tiesnesei svarīgi bijis tiesību normas piemērot tā, lai rastu iespējami taisnīgāko risinājumu.

Ilze Skultāne apbalvota ar Tieslietu sistēmas Goda zīmi un šogad 18.novembrī saņēma valsts augstāko apbalvojumu – Triju zvaigžņu ordeni.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211