Sasniedzot likumā „Par tiesu varu” noteikto maksimālo tiesneša amata vecumu, 16.jūnijā darbu Augstākajā tiesā beidz Civillietu tiesu palātas tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš.

Tiesneša amatā Raimonds Grāvelsiņš aizvadījis 34 gadus, 25 no tiem Augstākajā tiesā. Bijis Civillietu tiesu palātas tiesnesis, kopš 2014.gada novembra – arī Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs. Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis kopš 2010.gada.

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” tiesneša amata maksimālais vecums ir 70 gadi bez iespējas to pagarināt un arī bez iespējas pabeigt skatīt iesāktās lietas.  

15.jūnijā Augstākās tiesas plēnums par Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju ievēlēja tiesnesi Inetu Ozolu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211