1. februāra Augstākās tiesas plēnums bija zināmā mērā simbolisks, jo tas bija pirmais gados jaunākajam Latvijas senatoram Jānim Neimanim, bet pēdējais gados vecākajam senatoram Robertam Guntim Namatēvam.

Saeima atbalstījusi Augstākās tiesas senatora Roberta Gunta Namatēva atbrīvošanu no amata, jo likumā „Par tiesu varu” ir noteikts tiesnešu vecuma cenzs – 70 gadi, ar iespēju pagarināt līdz 75 gadiem. Namatēvam pilnvaru laiks bija pagarināts, bet 3. februārī viņš sasniedz 75 gadu vecumu.

R. Namatēvs tiesneša darbā aizvadījis 43 gadus, 32 no tiem – Augstākajā tiesā. Priekšsēdētājs Andris Guļāns, pasniedzot senatoram Augstākās tiesas atzinības rakstu, atzina, ka Namatēvu kolēģi ciena ne tikai viņa pieredzes, profesionālisma un godīguma, bet arī cilvēcības dēļ. Senators Namatēvs allaž bijis atvērts pārmaiņām un jauninājumiem tieslietās. Bijis pasniedzējs Latvijas Universitātē, lektors Tiesnešu mācību centrā, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis. A. Guļāns izteica cerību, ka R. Namatēvs, arī vairs nebūdams senators, atradīs iespēju būt noderīgs Augstākajai tiesai un kolēģiem būs iespēja arī turpmāk izmantot viņa zināšanas un padomu.

2007.gadā Roberts Guntis Namatēvs saņēma Augstākās tiesas Gada cilvēka titulu un Temīdas balvu, kas ir augstākais tiesas atzinības apliecinājums cilvēkam, kuru, kā teikts nolikumā, ciena un ar kuru Augstākā tiesa var lepoties. 2007. gadā R. Namatēvs saņēma arī Tieslietu ministrijas 1. pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu – atzinību par ieguldījumu tiesiskās kārtības stiprināšanā un vienotas tiesu prakses veidošanā Latvijā.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211