15. martā Augstākās tiesas tiesnese Anda Briede sāk pildīt senatora pienākumus Senāta Civillietu departamentā, bet Civillietu tiesu palātā darbu sāk tiesnesis Intars Bisters.

Andu Briedi par senatori Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulce apstiprināja jau 25. februārī, taču darbu Civillietu tiesu palātā viņai nācās turpināt, kamēr darbu sāka jauns tiesnesis.

Saeima bijušo Zemgales apgabaltiesas tiesnesi Intaru Bisteru Augstākās tiesas tiesneša amatā apstiprināja 18. februārī, bet darbu tiesnesis sāk šodien. Ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojumu viņš nozīmēts pildīt tiesneša pienākumus Civillietu tiesu palātā.

Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi Anda Briede kļuva 2005. gadā, pirms tam viņa bija tiesnese Rīgas apgabaltiesā un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā. Anda Briede savu karjeru sākusi, desmit gadus strādājot par tiesas sēžu sekretāri Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. 1989. gadā viņa absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti un kļuvusi par tiesību zinātņu speciālisti, bet 2001. gadā Juridiskajā fakultātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu.

Intars Bisters dzimis 1974. gadā. Ieguvis augstāko izglītību un jurista kvalifikāciju Latvijas Policijas akadēmijā, studē tiesību zinību maģistrantūrā Biznesa augstskolā "Turība". Tiesu sistēmā strādā no 1998. gada. Bijis Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas un Rīgas apgabaltiesas tiesnesis, bet kopš 2007. gada tiesnesis Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211