25. septembrī Eiropas Savienības Vispārējā tiesa svin savas izveides 30. gadadienu. Par godu šim notikumam Luksemburgā tiek rīkots kolokvijs “Eiropas Savienības Vispārējā tiesa digitālajā laikmetā”, kurā kā Latvijas pārstāve piedalās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.

Viesus atklāšanas ceremonijā uzrunās Vispārējās tiesas pirmais priekšsēdētājs José Luís da Cruz Vilaça, priekšsēdētājs Marc Jaeger un Luksemburgas Lielhercogistes premjerministra vietnieks un tieslietu ministrs Félix Braz. Atklāšanas pasākumā tiks rādīta arī filma, kas radīta par godu Eiropas Savienības Vispārējās tiesas izveides 30. gadadienai.

Kolokvijā tiks apskatītas divas tēmas: “Pieejama tiesa” un “Efektīva un kvalitatīva tiesu sistēma”. Runājot par pirmo tēmu, akcents tiks likts uz sarunu par digitālajām tehnoloģijām un tiesu pieejamības veicināšanu. Otrā temata ietvaros tiks apspriestas kopsakarības starp digitālo tehnoloģiju ieviešanu un tiesas iekšējo procesu efektivizāciju, kā arī kvalitatīvu tiesas lēmumu pieņemšanu.

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa ir izveidota 1989. gadā. Vispārējā Tiesa tika izveidota, lai uzturētu un uzlabotu Eiropas Savienības tiesiskās kārtības aizsardzības kvalitāti un efektivitāti, atvieglojot Eiropas Savienības Tiesas darbu. Vispārējā tiesā darbojas vismaz viens tiesnesis no katras dalībvalsts. Tiesneses, kas pārstāv Latviju, ir Inga Reine un Ingrīda Labucka.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa