Augstākajā tiesā 6.septembrī tika sasaukta Disciplinārtiesa, lai izvērtētu pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu.

Disciplinārtiesa atstāja negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru ierosināts atcelt no amata pilsētas tiesas tiesnesi, bet tiesneša sūdzību noraidīja.

Disciplinārlieta bija ierosināta par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv; T.67020396, 28652211