Augstākajā tiesā 6.decembrī tika sasaukta Disciplinārtiesa, lai izvērtētu pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu.

7.decembrī Disciplinārtiesa paziņoja lēmumu atstāt negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru ierosināts atcelt no amata priekšpilsētas tiesas tiesnesi, bet tiesneša sūdzību noraidīt.

Disciplinārlieta bija ierosināta par darba pienākumu nepildīšanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211