Augstākajā tiesā 8.janvārī tika sasaukta Disciplinārtiesa, lai izvērtētu rajona tiesas tiesneša pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu.

Disciplinārtiesa atcēla Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu daļā par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 1.panta pirmās daļas 3.punkta pārkāpumu, tas ir, par necienīgu rīcību vai tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu. Šajā daļā disciplinārlieta pret tiesnesi izbeigta.

Pārējā daļā – par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā – Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts. Negrozīts arī tiesnesim uzliktais disciplinārsods – rājiens.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pilns Disciplinārtiesas lēmums būs pieejams 10.februārī, kad tas tiks arī  publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211