Disciplinārtiesa 5.jūlijā atcēla Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru atteikts dot atzinumu tiesneses pārcelšanai no Administratīvās rajona tiesas Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amatā. Disciplinārtiesa nosūtīja lietas materiālus atkārtotai izskatīšanai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns lēmums būs pieejams 9.jūlijā, kad tas tiks publicēts arī Augstākās tiesas mājaslapā.

Izskatāmajā lietā tiesnese bija pieteikusies atklātā konkursā uz tiesneša amata vietu Administratīvajā apgabaltiesā, uz kuru kopumā bija pieteikušies pieci pretendenti. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 10.jūnijā pieņēma lēmumu nedot atzinumu tiesneses pārcelšanai Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amatā.

 

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv