Disciplinārtiesa 1.novembrī atcēla Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru divu tiesnešu kandidatūras atzītas par piemērotākām konkursā uz divām vakantajām  apgabaltiesas tiesneša amata vietām, bet vienas tiesneses kandidatūra nav virzīta apstiprināšanai Tieslietu padomē.

Disciplinārtiesa nosūtīja materiālus atkārtotai izskatīšanai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā.

Lēmums nav pārsūdzams.

Pilns lēmuma teksts būs 1.decembrī, kad tas tiks publicēts arī Augstākās tiesas mājaslapā.

 

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211