Disciplinārtiesa ar 7.jūnija lēmumu atstājusi negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par Rīgas rajona tiesneses profesionālās darbības negatīvu novērtējumu. Tiesneses sūdzība noraidīta.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns lēmums būs pieejams 22.jūnijā, kad tas tiks publicēts arī Augstākās tiesas mājaslapā.

Tiesneses profesionālās darbības novērtēšana tika veikta pēc trim amatā nostrādātiem gadiem, kad tieslietu ministram, pamatojoties uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto atzinumu, jālemj par tiesneša virzīšanu apstiprināšanai amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma vai iecelšanu amatā atkārtoti uz laiku.

Galvenais pamatojums Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvajam atzinumam ir tiesneses neprasme organizēt savu darbu, līdz ar ko netiek ievēroti termiņi lietu izskatīšanā un pilna nolēmuma sastādīšanā. 

Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta, lai izvērtētu pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tieslietu padomes lēmumu  tiesiskumu, kā arī izskatītu pārsūdzētos ģenerālprokurora lēmumus par disciplinārsodu piemērošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211