Disciplinārtiesa grozījusi Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu rosināt atcelt no amata tiesnesi, kas saīsinātā sprieduma taisīšanas laikā krimināllietā ir rakstveida procesā izskatījusi un taisījusi nolēmumus vairākās civillietās. Disciplinārtiesa tiesnesei uzlika disciplinārsodu – rājienu.

Tieslietu ministrs, rosinot disciplinārlietu, norādījis, ka tiesnese pieļāvusi būtisku tiesību normu pārkāpumu – taisot spriedumu, pārkāpusi tiesas apspriedes noslēpumu, kas atbilstoši Kriminālprocesa likuma 575.panta pirmās daļas 7.punktam novedis pie sprieduma pilnīgas atcelšanas. Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu par to rosināt tiesneses atcelšanu no amata tiesnese pārsūdzēja Disciplinārtiesā.  

Lai izvērtētu tiesneses pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu, Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tika sasaukta 19.janvārī. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns lēmums būs pieejams 27.februārī, kad tas tiks  publicēts arī Augstākās tiesas mājaslapā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211