Par Disciplinārtiesas locekli Augstākās tiesas plēnums 15.septembrī ievēlēja Civillietu departamenta tiesnesi Aigaru Strupišu.

Aigars Strupišs par tiesnesi ievēlēts un darbu Augstākajā tiesā sācis tikai šogad – 2014.gadā. Taču Civillietu departaments vienbalsīgi izvirzījis viņa kandidatūru Disciplinārtiesas locekļa amatam, un viņš šim pienākumam piekritis, jo, kā pats pamatoja – tas, ka viņš ir jaunienācējs tiesu sistēmā, nevarēs radīt šaubas par iespējamu neobjektivitāti.

Disciplinārtiesas loceklis no Civillietu departamenta bija jāpārvēl, jo viens no līdzšinējā sastāva – Aldis Laviņš – ievēlēts Satversmes tiesas priekšsēdētāja amatā. Saskaņā ar Tiesnešu disciplināratbildības likumu Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši – pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta, kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211