Pirmdien, 24.oktobrī, Augstākās tiesas plēnumā par Disciplinārtiesas locekli no Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru vidus ievēlēta senatore Anita Kovaļevska.

Vakanta Disciplinārtiesas locekļa vieta palika pēc tam, kad jūlijā pensijā devās senators Andris Guļāns.

Disciplinārtiesas sastāvā ir seši senatori – divi no Senāta Civillietu departamenta, divi no Krimināllietu departamenta un divi no Administratīvo lietu departamenta. Disciplinārtiesas locekļus plēnums ievēl uz piecu gadu termiņu.

Disciplinārtiesa Senātā tiek sasaukta pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto Tieslietu padomes lēmumu par tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu izskatīšanai un pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu tiesiskuma izvērtēšanai. 

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211