Disciplinārtiesa 24.maija sēdē atstāja negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu par Rīgas rajona tiesas tiesnesei Agnesei Maļinovskai piemēroto sodu – amatalgas samazināšanu uz sešiem mēnešiem, ieturot 20 procentus no amatalgas.  Tiesneses sūdzība noraidīta.

Disciplinārlietu pret tiesnesi par darba pienākumu nepildīšanu bija rosinājusi Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja. Tiesnese vairākkārt kavējusi spriedumu sastādīšanas termiņus.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns lēmums būs pieejams 18.jūnijā, kad tas tiks publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Šis ir jau šogad otrais Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums par amatalgas samazināšanu tiesnesei Agnesei Maļinovskai, ko Disciplinārtiesa atstāj negrozītu. Par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā un darba pienākumu nepildīšanu tiesnese janvārī saņēma disciplinārsodu – amatalgas samazināšanu uz sešiem mēnešiem, ieturot 10 procentus no amatalgas.

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211