Disciplinārtiesa 21.janvāra sēdē atstāja negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu par Rīgas rajona tiesas tiesnesei Agnesei Maļinovskai piemēroto sodu – amatalgas samazināšanu uz sešiem mēnešiem, ieturot desmit procentus no amatalgas.  Tiesneses sūdzība noraidīta.

Tiesnese saukta pie disciplināratbildības par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā un darba pienākumu nepildīšanu. Tiesnese vairākkārt kavējusi spriedumu sastādīšanas termiņus.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns lēmums būs pieejams 18.februārī, kad tas tiks publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Disciplinārtiesas sēde notika 21.janvārī attālinātā formā.

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211