Disciplinārtiesa 29.martā, izvērtējot prokurora pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu, atstāja to negrozītu, bet prokurora sūdzību noraidīja. Ar ģenerālprokurora lēmumu prokuroram par tīšu likuma pārkāpumu noteikts algas samazinājums par 15% uz sešiem mēnešiem.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pilns Disciplinārtiesas lēmums būs pieejams 15.maijā, kad tas tiks publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta, lai izvērtētu pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā tiesiskumu, kā arī izskatītu pārsūdzētos ģenerālprokurora lēmumus par disciplinārsodu piemērošanu. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv