Disciplinārtiesa atstājusi negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par pilsētas tiesas tiesneses profesionālās darbības negatīvu novērtējumu. Tiesneses sūdzība noraidīta.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns lēmums būs pieejams 4.martā un tiks publicēts arī Augstākās tiesas mājaslapā.

Līdz ar Disciplinārtiesas lēmumu spēkā stājies Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums par negatīvu atzinumu tiesneses profesionālās darbības novērtējumam. Noteikts termiņš – līdz 2015.gada 1.jūnijam, kad jāveic atkārtotu tiesneses profesionālās darbības novērtēšanu. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” – ja tiesnesis atkārtoti saņem negatīvu atzinumu, viņu atbrīvo no amata.

Lai pārbaudītu pilsētas tiesas tiesneses pārsūdzētā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegtā negatīvā atzinuma tiesiskumu, 2.februārī Augstākajā tiesā tika sasaukta Disciplinārtiesa, kuras sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta, lai izvērtētu pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā tiesiskumu, kā arī izskatītu pārsūdzētos ģenerālprokurora lēmumus par disciplinārsodu piemērošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211