Disciplinārtiesa 16.maijā atstāja negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par pirmās instances tiesas tiesneša profesionālās darbības negatīvu novērtējumu. Tiesneša sūdzība noraidīta.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns lēmums būs pieejams 18.jūnijā un tiks publicēts arī Augstākās tiesas mājaslapā.

Līdz ar Disciplinārtiesas lēmumu spēkā stājies Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 2019.gada 24. janvāra lēmums par negatīvu atzinumu tiesneša profesionālās darbības novērtējumam. Noteikts termiņš – līdz 2020.gada novembrim, kad jāveic atkārtotu tiesneša profesionālās darbības novērtēšanu. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” – ja tiesnesis atkārtoti saņem negatīvu atzinumu, viņu atbrīvo no amata.

Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta, lai izvērtētu pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā tiesiskumu, kā arī izskatītu pārsūdzētos ģenerālprokurora lēmumus par disciplinārsodu piemērošanu.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv