Izvērtējot Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneša Jāņa Stūrmaņa pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu, Disciplinārtiesa atstāja negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas 17.janvāra lēmumu, ar kuru tiesnesim uzlikts disciplinārsods – piezīme.

Tiesnesis saukts pie disciplināratbildības par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pilns lēmums būs pieejams 14.martā, kad tas tiks publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211