Disciplinārtiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs rosina diskutēt par tīša likuma pārkāpuma kvalifikāciju tiesnešu disciplinārlietās – lai bailēs no disciplināratbildības tiesnesis nebaidītos būt drosmīgs likumu interpretācijā.

Tiesnesi nevar saukt pie disciplināratbildības par nepareizu likuma piemērošanu, taču par tīšu likuma pārkāpumu tiesnesi soda.  „Tiesneša profesionālās darbības specifikas dēļ robeža starp tīšu likuma pārkāpumu un drosmīgu likuma iztulkojumu, kuram var būt liela ietekme uz tiesību sistēmas attīstību, var būt ļoti izplūdusi,” Augstākās tiesas plēnumā sacīja Disciplinārtiesas priekšsēdētājs.

Tiesnesim jābūt drosmīgam, bailīgs tiesnesis nevar pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas – sacīja Disciplinārtiesas priekšsēdētājs, uzsverot, ka nedrīkst tiesnesī iedzīt bailes interpretēt likumu.

Aizvadītajā 2015.gadā no septiņām Disciplinārtiesā skatītajām lietām piecas bija par tīšu likuma pārkāpumu tiesneša darbā.

Kā otru diskutablu Disciplinārtiesas jautājumu tās priekšsēdētājs norādīja izvērsto diskusiju par Disciplinārtiesas kompetences paplašināšanu, pārveidojot to par apelācijas instanci visām tiesu sistēmai piederošajām personām.

Disciplinārtiesas priekšsēdētājs pauda viedokli, ka Tiesnešu disciplinārkolēģijai jāpaliek kā tiesnešu pašpārvaldes institūcijai, bet pārējo tiesu sistēmai piederošo personu sūdzības jau tagad skata administratīvā tiesa. „Nevajag lauzt mehānismu, kurš darbojas,” uzsvēra Disciplinārtiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

26.februārī notikušajā Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā ziņojumus par aizvadītā gada darbu sniedza visu struktūrvienību vadītāji, kā arī Disciplinārtiesas priekšsēdētājs. Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai.

 

Vēl par plēnumu:

2015.gads Augstākajā tiesā - lietu uzkrājuma samazināšana un kasācijas instances stiprināšana

Lietu uzkrājums Augstākajā tiesā samazinājies par 25%

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas trīs darbības virzieni

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211