Pirmdien, 10.septembrī, Augstākās tiesas plēnumā par Disciplinārtiesas locekli ievēlēta Civillietu departamenta tiesnese Ināra Garda. Viņa apstiprināta arī par Disciplinārtiesas priekšsēdētāju.

Jauns Disciplinārtiesas loceklis no Civillietu departamenta bija jāpārvēl, jo Aigaru Strupišu plēnums ievēlēja par Tieslietu padomes locekli. Saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu Disciplinārtiesas loceklis nevar vienlaikus būt Tieslietu padomes, Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vai Tiesnešu ētikas komisijas loceklis.

Tā kā kopš 2015.gada Aigars Strupišs pildīja arī Disciplinārtiesas priekšsēdētāja pienākumus, bija jāapstiprina arī jauns Disciplinārtiesas priekšsēdētājs.

Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Prokuratūras likumā noteiktajos gadījumos ģenerālprokurora lēmumu, kā arī noteiktu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tieslietu padomes lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas tiesneši, pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta, kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums. No Disciplinārtiesas locekļu vidus Augstākās tiesas plēnums uz pieciem gadiem apstiprina Disciplinārtiesas priekšsēdētāju.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211