Tiesneši Latvijā arvien biežāk saskaras ar Eiropas Savienības tiesību piemērošanu un interpretācijas jautājumiem. Tam veltīts bija arī starptautisks seminārs par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu nacionālajās tiesās Santanderā, Spānijā, kurā piedalījās Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede.

Tiesneši seminārā diskutēja par Eiropas Savienības tiesību normu un direktīvu piemērošanu, ievērojot, ka dalībvalstīm tiesību normu interpretācijas metodika var atšķirties. Senatore Briede norāda, ka uzsvērts, ka, kaut arī nacionālās tiesības ir sākums visām interpretācijām, kopienas tiesības vienmēr ir jāpatur prātā un tiesnesim ir jāpārbauda arī nacionālās normas atbilstība Eiropas Savienības tiesībām.

Seminārā izvērtās arī diskusija par atšķirīgo pieeju tiesību jautājumiem universitātes piesniedzējam un tiesnesim, kaut gan vairāki semināra dalībnieki, kas vienlaikus bija gan universitātes mācībspēki, gan tiesneši, uzsvēra, ka šī atšķirība nav nemaz tik liela.

Tāpat seminārā tika analizētas privātpersonas problēmas, aizstāvot savas tiesības, kas saistītas ar kopienu tiesībām, citas dalībvalsts tiesā, jo viņa nepārzina šīs valsts tiesību normas. Tiesnesim būtu „jānāk pretim” citas valsts privātpersonai, jo īpaši jautājumos, kas attiecas uz termiņu ievērošanu.

Notika diskusija arī par Eiropas Kopienu tiesību un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas savstarpējām attiecībām. Īpaši aktuāli ir konflikti starp personas datu iegūšanas un saglabāšanas nepieciešamību sabiedrības drošības nodrošināšanas mērķiem un privātās dzīves aizsardzību.

Debatējot par prejudiciālo jautājumu uzdošanu, tika norādīts, ka jautājumu vajadzētu uzdot tik abstraktu, cik iespējams, lai, interpretējot attiecīgo kopienu tiesību normu, Kopienu tiesas atbildi varētu izmantot arī citas valsts tiesas. Seminārā doti arī citi vērtīgi norādījumi un ieteikumi šo jautājumu efektivizēšanai.

Īpaša uzmanība tika pievērsta tiesībām, kam piemīt gan administratīvi tiesisks, gan saimniecisks raksturs, proti, konkurences tiesībām, un ar elektrību, gāzi, pastu un telekomunikāciju regulēšanu saistītām tiesībām. Dažās valstīs tās kontrolē administratīvā tiesa, citās – vispārējās jurisdikcijas tiesa, ir arī citas atšķirības. Tiesneši atzinuši, ka šīs lietas viņiem nepatīk, jo tās ir sabiedriski jūtīgas, turklāt tajās jāvērtē ne tikai juridiski, bet pamatā ekonomiski un pat tehniski jautājumi. Senatore Jautrīte Briede min Lietuvas Augstākā tiesas praksi, proti, tā ir pateikusi, ka tiesa nevar kontrolēt ekonomisko vērtējumu, bet var vērtēt tikai, vai nav pārkāpts process un rīcības brīvības robežas. Pārvērtēt iestādes ekonomisko vērtējumu var tikai acīmredzamas kļūdas dēļ. Lietuvas tiesa ir formulējusi, ka acīmredzama kļūda ir tad, ja tā redzama ne tikai speciālistiem, bet arī cilvēkam bez īpašām zināšanām ekonomikā, piemēram, tiesnesim.

Eiropas Kopienu tiesas pārstāvis analizēja savas tiesas praksi attiecībā uz tiesas novērtējuma robežām un norādīja uz vairākiem šīs tiesas spriedumiem, kuros tiesa savas vērtējuma robežas ir ierobežojusi un vērtējusi tikai faktu noskaidrošanas procesu un lēmuma pamatojumu. Vairākās lietās Eiropas Kopienu tiesa tomēr ir vērtējusi ekonomiskus jautājumus un pat iejaukusies ekonomiskajā sfērā, piemēram, 2008. gada 31. janvāra spriedums Centro Europa 7 lietā.

Senatore Jautrīte Briede semināru Santanderā vērtē kā lietderīgu, jo tika papildinātas zināšanas, kā arī noskaidroti Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, kas skar attiecīgos jautājumus.

Semināru organizēja Spānijas Augstākā administratīvā tiesa un Starptautiskā universitāte „UIMP” sadarbībā ar Eiropas Savienības Augtāko Valsts un Administratīvo tiesu asociāciju.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211