Augstākās tiesas Profesionālā Temīdas balva šogad piešķirta Civillietu departamenta senatora palīgam Konstantīnam Vaivodam, Radošā Temīdas balva – Satversmes simtgades projekta “Senāts par Satversmi” pasākumu dalībniekiem, Īpašā Temīdas balva – Civillietu departamenta priekšsēdētājam Normundam Saleniekam.

Augstākās tiesas ceļojošās Temīdas balvas tiek pasniegtas jau 18 gadus, tām ir trīs kategorijas un ar tām tiek izteikta pateicība tiesnešiem un darbiniekiem par profesionalitāti, radošumu un īpašu veikumu konkrētajā gadā.

Kandidātus Temīdas balvas nominācijām izvirzīt var jebkurš tiesnesis vai darbinieks, bet pamatojumus izvērtē žūrija. Šogad balvām bija saņemti 27 pieteikumi.

Uzvarētāji saņem ceļojošo Temīdas balvu. Tēlnieka Edvīna Krūmiņa veidotajā balvā atveidots Tiesu pils simbols – Kārļa Zemdegas skulptūra „Taisnība”.

 

Profesionālās Temīdas balvas saņēmēju Civillietu departamenta senatora palīgu Konstantīnu VAIVODU raksturo augsta profesionalitāte, precizitāte, radoša pieeja darbam, mērķtiecība, spēja sadarboties. Pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un prasmes, spēj risināt sarežģītus problēmjautājumus, aizstāvēt savu viedokli. Konstantīns ir viens no pieredzējušākajiem senatoru palīgiem – 7 gadus strādājis Administratīvo lietu departamentā un tikpat ilgi Civillietu departamentā. Ņemot vērā viņa pieredzi un profesionālās zināšanas, iecelts par departamenta vecāko palīgu un ir zinošs, erudīts un atsaucīgs padomdevējs kolēģiem. Izvirzot balvai, atzīmēts arī šogad Konstantīna sagatavotais tiesu prakses apkopojumu darba lietās.

Arī Īpašā Temīdas balva šogad aizceļo uz Civillietu departamentu, un to saņem departamenta priekšsēdētājs Normunds SALENIEKS par īpašu prasmi saliedēt un vadīt kolektīvu.

Izvirzot viņa kandidatūru balvai, kolēģi norādījuši, ka pacietība, cilvēcība, nosvērtība un atsaucība visvairāk raksturo Normundu Salenieku kā priekšsēdētāju un cilvēku. Protams, neizpaliek tādas īpašības kā profesionalitāte, godprātība un mērķtiecība. Tomēr departamenta senatoriem un darbiniekiem vissvarīgākā šķiet priekšsēdētāja spēja ar izpratni iedziļināties jebkurā jautājumā, uzklausīt un palīdzēt rast risinājumu, atbalstīt. Vadītāja pienākumi daudzās dzīves situācijās prasa meklēt jaunus risinājumus, salāgot atšķirīgus viedokļus un vēlmes, un te nozīme ir priekšsēdētāja nosvērtībai un pacietībai. Tiek novērtēta arī departamenta saliedēšana ārpus tiešo darba pienākumu veikšanas, kā arī veselīgas darba vides uzturēšana.

Radošā Temīdas balva glabāsies izstādes stendā, jo tai nav viens konkrēts adresāts, bet saņēmēju ir daudz – visi, kas piedalījušies Augstākās tiesas īstenotajā Satversmes 100-gades projektā “SENĀTS PAR SATVERSMI”. Nozīmīgi, radoši un daudzveidīgi bijuši šī projekta pasākumi. Tie devuši profesionālu, praktisku pienesumu tiesībdomas un juridiskās prakses attīstībā, sabiedrības, īpaši skolu jaunatnes, izglītošanā, starptautiskajā sadarbībā, kā arī saglabās mūsdienu Senāta atziņas vēsturei.

Projekta koordinatore Rasma Zvejniece, vizuālā identitāte Līga Kuplā. Pasākumu domātāji un realizētāji:

  • Grāmata “Senāts lasa Satversmi”: visi senatori, Jānis Pleps, Jānis Priekulis, Anita Zikmane, Evita Frīdentāle, Kristīne Ivulāne, Annija Lazdiņa, Rasma Zvejniece, Līga Kuplā, Gunita Auziņa
  • Grāmatas atvēršana un diskusija “Satversme tiesneša rokās”: Aigars Strupišs, Jānis Priekulis, Anita Zikmane, Rudīte Vīduša, Ivars Bičkovičs, Edvīns Danovskis, Edīte Vernuša, Ieva Višķere, Jānis Pleps, Māra Svīre, Gints Andžāns
  • Senatori tvīto par Satversmi: visi senatori, Anita Zikmane, Rasma Zvejniece
  • Izstāde “Senāts Satversmei”: Rasma Zvejniece, Līga Kuplā, Jānis Pleps, Alla Spale
  • Starptautiska konference “Augstāko tiesu loma konstitūcijas vērtību stiprināšanā”: radošā un organizatoriskā sagatavošanas grupa Aigars Strupišs, Jānis Pleps, Veronika Krūmiņa, Alla Spale, Anita Zikmane, Rasma Zvejniece, Sandra Lapiņa, Iveta Jaudzema
  • Muzeju nakts Augstākajā tiesā: Rasma Zvejniece, Baiba Kataja, Iveta Jaudzema, Lana Mauliņa, Uldis Čuma-Zvirbulis, Viesturs Keisels, Agris Vaivods, Armands Bāliņš

Senatori un darbinieki piedalījušies arī Tieslietu ministrijas un žurnāla “Jurista Vārds” Satversmes simtgadei veltītajos projektos:

  • Satversmes vēstneši: Aigars Strupišs, Kristīne Zīle, Zane Pētersone, Anita Poļakova, Veronika Krūmiņa, Anita Kovaļevska, Ieva Višķere, Diāna Makarova, Lauma Paegļkalna, Jautrīte Briede, Jānis Geks, Alla Spale, Dace Šulmane, Anna Patrīcija Mālere, koordinatore Baiba Kataja
  • Juristi ierunā Satversmi: Aigars Strupišs, Veronika Krūmiņa, Ivars Bičkovičs, Andris Guļāns, Aija Branta, Zane Pētersone, Anita Kovaļevska, Ieva Višķere, Alla Spale, Rihards Gulbis, Oskars Kulmanis
  • Esejas par Satversmi: Aigars Strupišs, Veronika Krūmiņa, Jautrīte Briede, Anita Kovaļevska, Alla Spale
  • “Jurista Vārda” speciālnumurs “Administratīvās tiesības un Satversme”: koordinatore Līga Dāce, autori Veronika Krūmiņa, Monta Krone, Inga Bērtaite-Pudāne, Diāna Makarova, Anita Kovaļevska, Jautrīte Briede, Santa Savina, Kristīne Zemīte, Kristīne Brokane, Silvija Kuškina, Lāsma Lipkina, Ilze Freimane, Rasma Zvejniece

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211