Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula lēmumu par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā  Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājam Pēterim Dzalbem un Civillietu departamenta senatorei Mārītei Zāģerei.

Pēterim Dzalbem piešķirta ordeņa trešā šķira, un viņš iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri. Savukārt Mārīte Zāģere iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieci, piešķirot ordeņa ceturto šķiru.

Kopumā Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts 31 izcilai personībai, Viestura ordenis – 9, bet Atzinības krusts – 34. Apbalvojumus pasniegs Valsts prezidents 18.novembrī.

Līdz šim vienpadsmit Augstākās tiesas tiesneši saņēmuši Triju Zvaigžņu ordeni, bet četri tiesneši un tiesas darbinieki – Atzinības krustu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211