Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 2005. gada 9. septembrī, izskatot Augstākās tiesas priekšsēdētāja iesniegtos materiālus, deva pozitīvu atzinumu Andas Briedes apstiprināšanai Augstākās tiesas tieneša amatā.

A.Briede dzimusi 1963. gadā, studējusi Latvijas Valsts universitātes Juridiskajā fakultātē, kuru pabeigusi 1989. gadā kā tiesību zinātņu speciāliste. 2001. gadā ar zinātnisko darbu civiltiesībās „Pirmpirkuma un izpirkuma tiesības” pabeigusi LU Juridiskās fakultātes maģistrantūru, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu.

Darba gaitas A.Briede uzsākusi 1981. gadā Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesā, kur līdz 1992. gadam strādājusi par tiesas sēžu sekretāri. No 1992. gada bijusi Rīgas Ziemeļu rajona tiesas tiesnese.

1995. gadā apstiprināta par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, kur skatījusi gan civillietas, kas piekritīgas apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai, gan apelācijas instances civillietas. A. Briede galvenokārt specializējusies lietās, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām, mantojuma un īpašuma tiesībām, darba tiesiskajām attiecībām un saistību tiesībām.

2001. gadā A.Briedei piešķirta tiesneša otrā kvalifikācijas klase. Kopš 1993. gada ir Latvijas Tiesnešu biedrības biedre.

A.Briede aktīvi piedalās Tiesnešu mācību centra rīkotajās mācībās, kā arī apmeklējusi seminārus ārzemēs, piemēram, ANO komisariāta bēgļu jautājumos un Starptautiskās migrācijas organizācijas semināru Oslo un Gēteborgā „Patvēruma meklētāju, noraidīto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšana”. Tiesnese arī lasījusi lekcijas Tiesnešu mācību centra un Latvijas Zvērinātu notāru padomes semināros.

A.Briede veikusi arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentu prakses vadītājas pienākumus.

Pozitīvu atsauksmi par A.Briedi devis Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators Zigmants Gencs. Viņš norāda, ka A.Briedei ir liela pieredze juridiskajā darbā un lielas darba spējas, turklāt viņas gatavotie tiesas nolēmumi ir motivēti un pārliecinoši.

Atbilstoši likumam "Par tiesu varu", pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Augstākās tiesas priekšsēdētājs lūdz Saeimu apstiprināt tiesnesi amatā. Pēc tam Augstākās tiesas Plēnums izlemj tiesneša apstiprināšanu kādā no Augstākās tiesas struktūrvienībām.