Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 7. martā deva pozitīvu atzinumu Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa apstiprināšanai Augstākās tiesas tiesneša amatā.

Aldis Laviņš dzimis 1973. gadā. 1996. gadā beidzis Latvijas Policijas akadēmiju, saņemot jurista diplomu, pēc tam ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs. Strādājis Valsts policijā par Ekonomikas policijas inspektoru, Latvijas Policijas akadēmijas Civiltiesību katedrā un Valsts kases Juridiskajā departamentā.

1999. gadā Saeima Aldi Laviņu iecēla par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi, 2002. gadā viņš apstiprināts tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. 2003. gadā A. Laviņš apstiprināts par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi. 2004. gadā Latvijā sāka veidoties administratīvās tiesas, un Saeima ar 1. februāri Aldi Laviņu apstiprināja par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, bet 31. martā iecēla par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju.

Aldis Laviņš ir Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis kopš 2005. gada. Zināms arī kā tiesību zinātņu pasniedzējs un publikāciju autors, ir viens no „Latvijas Vēstneša” izdotā rakstu krājuma „Administratīvais process: likums, prakse, komentāri” autoriem.

Lai kļūtu par Augstākās tiesas tiesnesi, A. Laviņam jāsaņem pozitīvs saeimas Juridiskās komisijas lēmums par to, un tad par tiesneša kandidatūru balsos Saeima.
 

Senatoram Torgānam piešķir pirmo kvalifikācijas klasi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija lēma arī par atbilstošas kvalifikācijas klases piešķiršanu nupat par Augstākās tiesas senatoru ievēlētajam tiesību zinātņu doktoram Kalvim Torgānam. Viņam piešķīra pirmo kvalifikācijas klasi.

Likumā „Par tiesu varu” noteikts, ka tiesnesim, ņemot vērā nostrādātos gadus un pēc atestācijas nokārtošanas var piešķirt piekto, ceturto, trešo, otro vai pirmo kvalifikācijas klasi. Par Augstākās tiesas tiesnesi var strādāt tiesnesis ar otro vai pirmo kvalifikācijas klasi.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211