Šonedēļ Augstākās tiesas Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājas amatā darbu sākusi Vanda Zoldnere.

Jaunā nodaļas vadītāja atzīst, ka viņai vienmēr bijusi vēlēšanās apgūt jaunas prasmes un pieredzi, izmēģināt savas spējas dažādās jomās. Pēdējos septiņus gadus V.Zoldnere strādāja par Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās nodokļu pārvaldes konsultanti sociālās drošības jomā. Pieredze, kas gūta iestādē, kur pastāv stingra un perfekta dokumentu pārvaldības sistēma, noderēs arī jaunajā amatā.

V.Zoldnerei ir daudzveidīga darba pieredze. 1983. gadā, pabeidzot Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāti, ieguvusi automatizēto vadības sistēmu speciālista diplomu un strādājusi par inženieri programmētāju rūpnīcas VEF zinātniski pētnieciskajā institūtā. Vēlākajos gados mainījusi darba profilu un strādājusi par tulku laikraksta redakcijā, personificētās uzskaites speciālisti Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas fondā, piedalījusies mācību centra „Zīmes studija” izstrādāšanas un ieviešanas projektā, bijusi Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas izdotā žurnāla „Projektu vadīšana” redaktore. Pēdējos septiņus gadus V.Zoldnere strādāja par Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās nodokļu pārvaldē. Zināšanas un darba prasmes pilnveidojusi Valsts administrācijas skolas, Labklājības ministrijas un Latvijas Universitātes pašvaldību un projektu vadības mācību centra organizētajos kursos.

Vandas hobiji ir teātris, literatūra, ceļošana kopā ar ģimeni – vīru un meitu, kura šogad pabeigusi vidusskolu.

Dokumentu pārvaldības nodaļa ir Augstākās tiesas Administrācijas struktūrvienība, kas pakļauta Administrācijas vadītājam. Dokumentu pārvaldības nodaļa izveidota 2005. gadā uz bijušās tiesas kancelejas bāzes ar mērķi nodrošināt vienotu, pārskatāmu un saprotamu lietvedības dokumentu aprites sistēmu.

Dokumentu pārvaldības nodaļas pārziņā ir Lietvedības informatīvā sistēmas (LIS), kas ir elektroniska datu bāze, kurā reģistrēti visi Augstākajā tiesā saņemtie juridisko un fizisko personu iesniegumi un citi dokumenti. Elektroniskais sarakstes dokumentu reģistrs Augstākajā tiesā darbojas jau divus gadus, tas palīdz tiesas darbā un padara veicamo uzdevumu izpildi efektīvāku. Tiek nodrošināta dokumentu elektroniskā aprite lietvedības informatīvās sistēmas ietvaros un izveidota tiesas darbiniekiem pieejama elektroniska dokumentu krātuve.

Dokumentu pārvaldības nodaļa seko ienākušo dokumentu virzībai, kontrolē rezolūciju izpildi un atbilžu atpakaļnosūtīšanu fiziskajām un juridiskajām personām. Nodaļas pārraudzībā ir arī Augstākās tiesas arhīvs, no kura tiek izsniegtas nepieciešamās arhīva izziņas un tiesas nolēmumu kopijas.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211