27.un 28.maijā notika Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde, kurā izskatīja Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija deva pozitīvu atzinumu trīs tiesnešu iecelšanai par Administratīvās rajona tiesas tiesnešiem – Anitai Šteinbergai, Sanitai Zakrevskai un Silvijai Meierei. Zita Kupce un Vēsma Kakste saņēmusi pozitīvu Kvalifikācijas kolēģijas atzinumu iecelšanai par Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem.

Liepājas tiesas tiesnesis Jozs Darģis apstiprināts amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, savukārt, Ralfs Beitiņš saņēmis pozitīvu atzinumu iecelšanai par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi.

 

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv