Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe svētdien, 26.oktobrī, kā Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis piedalās Ukrainas parlamenta – Augstākās radas – ārkārtas vēlēšanu novērošanā.

Vēlēšanas novēro trīspadsmit Latvijas pārstāvji – trīs Latvijas Ārlietu ministrijas darbinieki, astoņi Saeimas deputāti un divi Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvji.

Ukrainas prezidenta Petro Porošenko izsludināto ārkārtas parlamenta vēlēšanu veiksmīga aizvadīšana atbilstoši starptautiskajiem standartiem ir būtisks Ukrainas stabilizācijas un reformu procesa elements, uzsver Latvijas Ārlietu ministrija.

EDSO vēlēšanu novērošanas misijā Ukrainā ārkārtas parlamenta vēlēšanu novērošanai kopumā izvietojusi 80 ilgtermiņa novērotājus no 25.septembra līdz 4.novembrim un 600 īstermiņa novērotājus no 21.oktobra līdz 30.oktobrim.

Pēteris Dzalbe ir Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis no tiesnešu vidus kopš 2009.gada. Saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā ir deviņi locekļi. Komisijas priekšsēdētāju un septiņus vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211