Senators Jānis Pleps līdzdarbojies grāmatas Latvijas valsts ideja un aizsardzība: no dibināšanas līdz mūsdienām” veidošanā. Grāmatā un 23 video sižetos – stāsts par Latvijas valsts pamatiem un aizsardzību. Svarīgākie vēsturiskie, politiskie un tiesiskie aspekti vienviet.

Elektroniskajā grāmatā un video sižetos iekļauti tādi temati kā Latvijas valsts ideja un konstitucionālais pamats, Latvijas valsts neatkarības izcīnīšana – Latvijas Neatkarības karš (1918-1920), bruņota pretošanās okupācijas režīmiem, nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijai un Latvijas neatkarības atjaunošana, valsts nepārtrauktības doktrīna, stratēģiskā komunikācija Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā un mūsdienās, Latvijas bruņoto spēku atjaunošana un attīstība, starptautiskās sadarbības nozīme valsts aizsardzībā vēsturiski un mūsdienās, visaptveroša valsts aizsardzība un sabiedrības līdzdalība valsts aizsardzībā.

Sagatavotajos materiālos pētnieki iekļāvuši 30 sarunas ar nacionālās pretošanās kustības, Trešās atmodas un Nacionālo bruņoto spēku atjaunošanas procesa aculieciniekiem, dalībniekiem un līderiem.

Projektu pēc Aizsardzības ministrijas pasūtījuma īstenoja Vidzemes Augstskola.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: Gatis Dieziņš, Aizsardzības ministrija. Ekrānuzņēmums no www.sargs.lv