Savu vasaras atvaļinājuma laiku Latvijā Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesnese Ineta Ziemele izmanto joprojām darbam – arī tiekoties ar Augstākās tiesas tiesnešiem.

6. augusta tikšanās Augstākajā tiesā bija turpinājums 2. maija starptautiskajā konferencē „Nacionālo Augstāko tiesas loma cilvēktiesību aizsardzībā” aizsāktajai diskusijai starp ECT un nacionālo valstu augstāko tiesu instanču tiesnešiem, meklējot kopsaucējus darbam cilvēktiesību aizsardzības jomā.

Kopš 2008. gada, kad Latviju pārstāvošās ECT tiesneses komandā strādā trīs juristi, situācija ar Latvijas lietām sāk nostabilizēties – Latvijas lietu uzkrājums samazinās, lietas tiek intensīvāk sagatavotas izskatīšanai, gandrīz katru mēnesi tiek publiskots kāds spriedums vai lēmums lietā pret Latviju. Tas sāk radīt zināmu „spiedienu” uz valdību, kas savukārt tālāk atbildību par to grib „pārlikt” un tiesām,- tā pēdējā laikā publiskajā telpā saasināto situāciju starp valdību, tās pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās un Latvijas tiesām raksturo Ineta Ziemele.

Kaut arī no Latvijas saņemto tiesu lietu daudzums pat nedaudz samazinās, mazāks nekļūst ECT Lielās palātas skatīšanā nodoto lietu skaits – ap 75% no Latvijas saņemto lietu ir acīmredzami pieņemamas, turklāt tās ir smagas lietas,- informācijā dalījās I.Ziemele. Tajā pašā laikā tās ir vērtīgas lietas, jo Latvija dod interesantu judikatūru Eiropas līmenī – Latvijas lietas tiek vairāk publicētas, tās izmanto arī citu valstu lietās.

I.Ziemele analizēja vairākus pēdējā laika nolēmumus pret Latviju, uzsverot, ka ECT nav ceturtā tiesu instance, kas pārskata lietas un atzīst kāda vainu vai attaisno, bet tā izvērtē, vai valstī ir nodrošināti cilvēktiesību aizsardzības mehānismi un cik efektīvi tie darbojas konkrētas lietas ietvaros. ECT tiesnese sniedza skaidrojumu Augstākās tiesas tiesnešus interesējošos jautājumos, kā arī norādīja uz pēdējā laikā no Latvijas ienākošo lietu tendencēm.

I.Ziemele izteica savu viedokli, ka nebūtu pareizi Latvijas tiesām un tiesnešiem pārmest par zināšanu nepilnībām pirms 10-20 gadiem, jo visa valsts sistēma tad vēl tikai mācījās demokrātijas un tiesiskas valsts pamatus. Tagad, kad pamatlietas ir sakārtotas un nostabilizējušās, ir laiks tiesām pievērsties spriedumu kvalitātei un kļūt par nopietniem spēlētājiem valsts varas laukumā, dodot domu virzību arī citiem varas atzariem. Tiesām ir iespēja jaunam, kvalitatīvam lēcienam, un to no Latvijas tiesām gaida gan pašu valstī, gan ECT,- norādīja I. Ziemele.

Augstākās tiesas tiesnešu regulāras tikšanās ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi no Latvijas kļuvusi par vērtīgu tradīciju, tāpat kā Augstākās tiesas pārstāvju regulāras pieredzes vizītes ECT.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211