Eiropas Komisijas pirmais ieteikums tiesiskuma stiprināšanai Latvijā ir – samazināt politisko ietekmi Augstākās tiesas tiesnešu iecelšanā. Pavisam Eiropas Komisijas vakar publicētajā ziņojumā Latvija saņēmusi četras rekomendācijas.

2022.gada ziņojums par tiesiskumu ES rāda, ka situācija uzlabojas, bet dažās dalībvalstīs ir problēmas attiecībā uz tiesu iestāžu neatkarību. Sagatavoti ieteikumi tiesu sistēmu uzlabošanai, cīņai pret korupciju un mediju brīvības nodrošināšanai. Ziņojums sagatavots saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas vēl vairāk parādīja, cik svarīgi ir ievērot demokrātiskās vērtības, cilvēktiesības un tiesiskumu.

Ziņojums ietver pārskatu par tendencēm ES kopumā un 27 valstu sadaļas, kurās aplūkotas norises katrā dalībvalstī. Šā gada ziņojumā pirmo reizi ir iekļauti katrai dalībvalstij adresēti konkrēti ieteikumi, kas paredzēti, lai palīdzētu dalībvalstīm turpināt notiekošās vai plānotās reformas un palīdzētu tām noteikt, kurās jomās ir vajadzīgi uzlabojumi.

Latvija saņēmusi četras rekomendācijas:

Samazināt politisko ietekmi Augstākās tiesas tiesnešu iecelšanā;

Īstenot Rīcības plānu korupcijas novēršanai;

Ieviest lobēšanas regulējumu un izveidot lobiju reģistru;

Palielināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vietējā līmenī.