„Tiesu neatkarības jautājumi Eiropas Savienības valstīs ir līdzīgi. Tiesu varas neatkarība deklarēta visās valstīs, un kopumā tā arī tiek realizēta, taču aktuāls jautājums ir, kā uzlabot, stiprināt un pilnveidot šīs neatkarības nodrošināšanas praktisko mehānismu,” pēc atgriešanās no Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju Ģenerālās asamblejas saka Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Augstāko tiesu instanču vadītāju kopsapulce 19. martā Dublinā, Īrijā bija organizēta divās daļās. Vispirms notika Eiropas Savienības augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) Ģenerālā asambleja, kurā pārrunāti turpmākās sadarbības virzieni un formas.

Otrajā daļā – kolokvijā par tēmu „Tiesu sistēmas neatkarības praktiskie aspekti” – diskusijas ietvaros notika trīs darba sesijas, kurās sniegti pamatziņojumi par tiesu sistēmas neatkarības aizsardzību, tiesnešu darba apstākļiem  un tiesu sistēmas attiecībām ar citām institūcijām, kā arī diskusijās analizēti šie neatkarības nodrošināšanas aspekti konkrētās valstīs.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs I. Bičkovičs secina, ka mehānisms un apstākļi, kā Latvijā tiek nodrošināta tiesu sistēmas neatkarība, ir līdzīga kā citās Eiropas Savienības valstīs. Taču tāds būtisks aspekts kā tiesnešu atalgojums Latviju ierindo vienā no zemākajām vietām Eiropā. Ja, piemēram, Vācijā augstākās tiesu instances tiesneša gada atalgojums ir 95 000 eiro, Dānijā 197 500 eiro, Īrijā 257 872 eiro gadā, tad Latvijā – 33 411 eiro gadā. Vēl zemāks tas ir tikai Horvātijā un Slovākijā.  

Eiropas Savienības augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācija (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) izveidota 2004. gadā. Organizācijas mērķis ir veicināt viedokļu un pieredzes apmaiņu par tiesu praksi, augstāko tiesu darba organizāciju un funkcijām, it īpaši, kas skar to darbību likumdošanas piemērošanā Eiropas Kopienas tiesībās. Biedru kopsapulce jeb Ģenerālā asambleja sanāk reizi divos gados.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211