Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijā (Network of the Supreme Judical Courts of the European Union) uzņemti divi jauni locekļi: Islandes Augstākās tiesas prezidents Benedikts Bogasons (Benedikt Bogason) asociētā locekļa statusā un Ukrainas Augstākās tiesas prezidents Vsevolods Kņazevs (Vsevolod Kniaziev) novērotāja statusā.

Lēmums par to pieņemts Asociācijas Ģenerālajā asamblejā, kas notika 14.oktobrī Brno, Čehijā.

Asociācijas mērķis ir veicināt viedokļu un pieredzes apmaiņu par tiesu praksi, augstāko tiesu organizāciju un funkcijām, it īpaši, kas skar to darbību likumdošanas piemērošanā Eiropas Kopienas tiesībās. Latvijas Augstākā tiesa ir asociācijas dalībniece kopš 2004. gada.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: https://network-presidents.eu/news/two-new-members-network