Augstākās tiesas realizētā projekta “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros no 18. līdz 20. janvārim Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe, Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Baiba Kataja, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks Aleksandrs Potaičuks un padomniece ES tiesību jautājumos Solvita Harbaceviča piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā. Vizītē piedalījās arī pārstāvji no Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākajām tiesām.

Vizītes centrālais pasākums bija apaļā galda diskusija par projektā pētāmajiem jautājumiem. Diskusijā piedalījās Eiropas Savienības Tiesas prezidents Koens Lenaerts. Prezidents savā uzrunā izteica augstu novērtējumu īstenotajam projektam, kas veicina labās prakses apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstu Augstākajām tiesām. K.Lenaerts uzsvēra, ka ir apsveicama horizontāla līmeņa sadarbība starp dažādām Augstākajām tiesām, un izteica cerību, ka projekts dos būtisku ieguldījumu Augstāko tiesu sadarbībā un darba uzlabošanā.

Vizītes dalībnieki klātienē piedalījās tiesas sēdē, kā arī guva ieskatu par tiesas ikdienas darbu. Tikšanās laikā tiesnesis Z.Csehi no Ungārijas un tiesas sekretārs E.Gabaldon Codesido iepazīstināja ar tiesas darbu, kā arī praktiski pastāstīja par procedūrām, kas nacionālajām tiesām jāievēro, iesniedzot Eiropas Savienības Tiesā prejudiciālos jautājumus. Pētniecības un dokumentācijas ģenerāldirekcijas darbiniece M.Borkoveca pastāstīja par nodaļas darbu, kā arī deva praktiskus padomus, kur un kā tiesas darbiniekiem meklēt detalizētu informāciju par Eiropas Savienības Tiesā izskatāmajām lietām. Atsevišķas tikšanās bija arī ar Kancelejas darbinieku M.Aleksejevu, kurš dalījās pieredzē par tiesas kancelejas darbu, un Komunikāciju direktorāta vadītāju G.Valasidis, kurš pastāstīja par Eiropas Savienības Tiesas jaunākajām iniciatīvām komunikāciju jomā. Tiesneša Egila Levita palīdze C.Schmidt iepazīstināja ar aktuālo Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki tikās ar visiem Eiropas Savienības Tiesā strādājošajiem tiesnešiem no Latvijas – Egilu Levitu, Ingrīdu Labucku un Ingu Reini, kuri atbildēja uz klātesošo jautājumiem par tiesas darba organizāciju.

Vizīte noslēdzās ar ekskursiju Eiropas Savienības Tiesas bibliotēkā, kur tās vadītājs J.Kuerten iepazīstināja klātesošos ar iespējām izmantot bibliotēkā pieejamo materiālus.

Projektu „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”, ko finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts, vada Latvijas Augstākā tiesa, tajā piedalās Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, kā arī Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) Universitātes.

 

Informāciju sagatavoja

Jānis Supe, projekta vadītājs

 

 

Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.