1.jūlijā Eiropas Savienības Tiesā notika Eiropas Savienības tiesu tīkla pārstāvju tikšanās, kurā Augstāko tiesu pārstāvēja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane.

Tikšanās pirmajā daļā bija gan darba pārskatu ziņojumi, gan informācija par plānotajām aktivitātēm. Eiropas Savienības tiesu tīkla ietvaros noris darbs vairākās ekspertu apakšgrupās: speciāla izveidota juristiem lingvistiem, kas ikdienā strādā ar savu valstu nolēmumu tulkošanu, tehnoloģiju jautājumos par tiesu infrastruktūras attīstības jautājumiem, kā arī atsevišķa apakšgrupa jautājumos par Eiropas Savienības tiesību pētniecību un pētniecībā izmantojamajiem rīkiem. Ar ziņojumu par pētniecības grupas darbu bija aicināta piedalīties Anita Zikmane.

Eiropas Savienības Tiesa savu 70 gadu pastāvēšanas jubilejas gadu veltījusi atvērtībai sabiedrībai, tāpēc pasākuma otrajā daļā bija aicināti uzstāties Francijas kasācijas tiesas un Igaunijas Augstākās tiesas pārstāvji par šo tiesu īstenotajiem projektiem tiesu nolēmumu saprotamībai un sabiedrības informēšanai par tiesu nolemto. Pārstāvis no Eiropas Savienības Tiesas informēja par sabiedrības informēšanas pasākumiem un komunikācijas struktūras organizēšanas koncepciju. Pasākuma dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās, kas izgaismoja atšķirības Eiropas valstu tiesu principos šajos jautājumos.

Eiropas Savienības Tiesas izveidotā sadarbības tīkla mērķis ir organizēt sadarbību starp Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Savienības valstu augstākajām tiesām (konstitucionālajām tiesām un augstākajām tiesām). Vairāk informācija par Eiropas Savienības tiesu tīklu pieejama šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211