4. un 5.novembrī Senāta Civillietu departamenta senatore Zane Pētersone piedalījās Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) rīkotajā Divpadsmitajā Eiropas preču zīmju un dizainparaugu tiesnešu simpozijā, kas šoreiz norisinājās Zoom platformā.

Šis simpozijs notiek reizi divos gados un ir nozīmīgākais EUIPO rīkotais mācību un pieredzes apmaiņas pasākums tiesnešiem, kas izskata intelektuālā īpašuma tiesību lietas, un tajā tradicionāli piedalās arī vairāki Eiropas Savienības Tiesas tiesneši, Eiropas Komisijas pārstāvis un EUIPO Apelācijas padomju locekļi.

Zane Pētersone vadīja simpozija 5.novembra sesiju. Tās laikā Žeroms Briars (Jérôme Briard) no Francijas pastāstīja par komplicētu starptautisku izmeklēšanu un tiesvedību Hermès somu lietā. Savukārt Irene Roče Laguna (Irene Roche Laguna) runāja par Eiropas Komisijas jauno iniciatīvu – Regulas projektu par digitālo pakalpojumu vienoto tirgu jeb Digitālo pakalpojumu tiesību aktu (Digital Services Act), kas šobrīd ir viens no visvairāk diskutētajiem tiesību aktu projektiem intelektuālā īpašuma jomā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211