Eiropas tiesnešu apmaiņas programmas ietvaros 29. maijā Augstāko tiesu apmeklēja tiesneši un prokurori no Spānijas, Austrijas, Itālijas, Polijas un Rumānijas. Viņi tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Aigaru un izjautāja par Latvijas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas vietu tajā, kā arī iepazinās ar Augstākās tiesas muzeju un Tiesu pils telpām.  

G. Aigars stāstīja par Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmu, kurā Augstākā tiesa veic divas funkcijas: apelāciju tiesu palātās un kasāciju Senātā. Daudzās valstīs Augstākā tiesa ir tikai kasācijas instance.

Tā kā grupā bija tiesneši no dažādu līmeņu tiesām, viņiem īpaši interesēja, kāda ir zemāko līmeņu tiesu pakļautība, kāda ir to saistība ar izpildvaru un ar Augstāko tiesu. Viņi bija informēti par gaidāmo Augstākās tiesas priekšsēdētāja maiņu, un G. Aigars stāstīja par to, ka līdz ar šo notikumu aktualizējies jautājums par Augstākās tiesas vietu Latvijas tiesu sistēmā un Augstākās tiesas priekšsēdētāja lomu tajā – vai viņš ir tikai Augstākās tiesas vadītājs, vai visas Latvijas tiesu sistēmas augstākā persona un simbols.

Kolēģus no citām Eiropas valstīm interesēja arī Latvijas tiesnešu karjeras iespējas un tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Ētikas komisijas – loma.

Tāpat tika vaicāts par specializētajām tiesām – komerctiesām, militārajām tiesām u.c. Latvijā, atšķirībā no atsevišķām Eiropas valstīm, šādu tiesu nav. Tām piekritīgās lietas skata civillietu vai administratīvo tiesu sēdēs.

Diskusija raisījās arī par to, kā tiesas sastāvs pieņem lēmumu: kad ar balsu vairākumu, kad vienojoties. G. Aigars stāstīja par apspriedes istabas noslēpumu, proti, ka tur lemtais nedrīkst tikt izpausts, un ka Latvijā tiesnešiem nav iespējams pēc tam rakstīt savas atsevišķās domas.

Eiropas Savienības valstu tiesnešu un prokuroru grupa Latvijā ieradusies mācību vizītē Eiropas komisijas finansētā tiesnešu tālākizglītības projekta ietvaros. Latvijas tiesnešu mācību centrs vizītes ietvaros organizē tikšanās ar dažādu tieslietu institūciju pārstāvjiem. Augstāko tiesu apmeklēja jau trešā tiesnešu un prokurora grupa mācību projekta ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211