Augstākās tiesas mājaslapā pieejamas visas grāmatas, ko izdevusi Augstākā tiesa kopš 2008.gada. Tā kā liela daļa šo grāmatu iepriekš nav bijušas publiski pieejamas, piekļuve tām elektroniski un bez maksas būs ieguvums gan juristiem un tiesībvēsturniekiem, gan citiem interesentiem.

Pirmām kārtām tās ir Senāta judikatūras un tiesu prakses grāmatas – Senāta nolēmumu gadagrāmatas, ko kopš 2019.gada izdod pati Augstākā tiesa. Pieejama arī vēsturiskā judikatūra – grāmata “Latvijas Senāta nolēmumu atziņas: vēsturiskais mantojums”. Piektdien pēc atvēršanas te tiks pievienota arī jaunākā grāmata “Senāts lasa Satversmi” – Senāta atziņas par Satversmes normu un principu piemērošanu gan starpkaru laika Latvijas Senāta, gan mūslaiku Senāta nolēmumos.

Augstākā tiesa ir Latvijas Senāta darba turpinātāja un vēstures glabātāja, tādēļ vairākas grāmatas ir veltītas Latvijas Senātam un senatoriem. Tā ir biogrāfiskā grāmata “Senatori. Latvijas Senāts 1918–1940” un Latvijas Senāta simtgadē izdotā senatoru domu mantojuma grāmata “Senatoru atziņas. 100 un vairāk”.

Izdodot grāmatas, Augstākā tiesa apkopo un saglabā arī savu vēsturi. Kad tika likvidēta apelācijas instance Augstākajā tiesā – Tiesu palātas – izdotas grāmatas par Krimināllietu tiesu palātu un Civillietu tiesu palātu. Beidzoties Ivara Bičkoviča pilnvaru laikam Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā, izdota viņa runu un rakstu grāmata “12 izaicinājumiem bagāti gadi”.

Arī informatīvās grāmatas par Latvijas Republikas Augstāko tiesu veido vēsturi, jo atspoguļo konkrētā laika aktuālo tiesas informāciju. Šīs grāmatas, aktualizētas ik pēc pāris gadiem, tulkotas arī angļu valodā.

Pavisam šobrīd Augstākās tiesas izdoto grāmatu sadaļā pieejamas 16 grāmatas. Vietne tiks papildināta ar turpmāk Augstākās tiesas izdotajām grāmatām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211