Augstākā tiesa papildinājusi elektroniski pieejamo vēsturisko Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krātuvi ar 1990.–2000.gada plēnuma lēmumiem likumu piemērošanas jautājumos.

Plēnuma lēmumi ir vēsturiska liecība tiesu prakses atziņām, jo tie aizstāja šobrīd pieejamos elektroniskos Senāta nolēmumu un atziņu katalogus.  “Plēnuma lēmumi dod ieskatu tiesību piemērošanā, vienlaikus atklājot Latvijas tiesību sistēmas veidošanos un pārejas nodrošināšanu no padomju tiesību sistēmas uz atjaunotās Latvijas tiesību sistēmu,” norāda Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane.

Lēmumi redakcionāli sakārtoti, pārskatāmi ietverot tajos arī izdarītos grozījumus.  Tie sagrupēti pa tiesību nozarēm un procesiem – civiltiesību un civilprocesa jautājumi un krimināltiesību un kriminālprocesa jautājumi.

Informācijai: Līdz 2002.gada 2.decembrim likuma „Par tiesu varu” 49.panta otrā daļa noteica, ka „Plēnums pieņem tiesām saistošus izskaidrojumus par likumu piemērošanu”. Tika atzīts, ka Augstākās tiesas plēnuma lēmumi ir vispārsaistošs tiesību avots.

Satversmes tiesa lietā Nr. 2002-06-01 „Par likuma „Par tiesu varu" 49. panta otrās daļas atbilstību Satversmes 1. un 83. pantam” atzina, ka norma, kas pilnvaroja Augstākās tiesas plēnumu izdot tiesām saistošus lēmumus likumu piemērošanu, ir pretrunā ar varas dalīšanas principu, ierobežo tiesnešu (tiesas) neatkarību, un tiesu nolēmumi, kuri pieņemti, piemērojot Augstākās tiesas plēnuma saistošo izskaidrojumus, var nonākt pretrunā ar Satversmes 1.pantā ietverto taisnīguma principu.

Plēnuma lēmumi tiesību piemērošanas jautājumos papildina krātuvi, kurā jau bija pieejami Augstākās tiesas vēsturiski plēnuma lēmumi Latvijas tiesu sistēmai konceptuālos un organizatoriskos jautājumos. Vēsturiski nozīmīgo materiālu pieejamības paplašināšana ir viens no Augstākās tiesas devumiem sabiedrībai šajā gadā, kad atzīmējam neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākās tiesas atjaunošanas 30 gadus un Senāta atjaunošanas 25 gadus.

 

Augstākās tiesas plēnuma 1990. - 2000.gada lēmumus skatiet: Par Augstāko tiesu/ Plēnums/ Plēnuma lēmumi/ Arhīvs

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211