14.februārī, Ēnu dienas ietvaros, Augstāko tiesu apmeklēja 15 skolēni no Madonas, Vecpiebalgas, Ventspils, Tukuma, Preiļiem, Valmieras un Rīgas, iepazīstot Augstākās tiesas darba ikdienu un tiesneša un tiesnešu palīgu darbu.

Skolēniem diena sākās ar īsu iepazīstināšanu ar Latvijas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas struktūru un kompetenci. Tad “ēnas” piedalījās tiesas procesa izspēlē. Tiesas procesu vadīja Civillietu departamenta tiesnese Marika Senkāne un tiesas sastāvā kā tiesneses darbojās Madara no Tukuma 2.vidusskolas un Karīna no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas. Prasītājs bija vērsies tiesā ar prasību par morālā kaitējuma piedziņu sakarā ar negadījumu lielveikalā, kad viņam uz kājas bija uzkritušas aukstuma vitrīnas durvis. Prasītāja lomā iejutās Kristaps no Rīgas Itas Kozakevičas poļu vidusskolas. Savukārt lielveikalu pārstāvēja advokāte, šoreiz Elizabete no Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas. Tiesas sēdi protokolēja tiesas sēžu sekretāre Laura no Madonas pilsētas 1.vidusskolas. Pārējās “ēnas” piedalījās lietas izskatīšanā kā klausītāji. Skolēni bija gandarīti par iespēju pašiem piedalīties tiesas procesā un saprast, kā lieta tiek izskatīta. Tiesa nosprieda prasību apmierināt daļēji un piedzina par labu prasītājam 1000 euro morālā kaitējuma kompensāciju prasīto 3500 vietā. Kā pēc procesa izspēles sarunā ar skolēniem atzina Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša – tiesa ir process, kurā nekad visi nav apmierināti. Prasītājs nesaņem tik, cik vēlējies, un atbildētājam ir jāmaksā tiesas piespriestais, bet tiesa izvērtē pierādījumus un strīdu izšķir taisnīgi, balsoties uz likumu.

Dienas turpinājumā „ēnas” devās pie saviem „ēnu devējiem” – Krimināllietu departamenta tiesnesēm Aijas Brantas un Anitas Poļakovas, Administratīvo lietu departamenta tiesnesēm Rudītes Vīdušas un Dzintras Amerikas. Skolēni iepazina arī tiesneša palīga darbu, tiekoties ar Krimināllietu departamenta tiesneša palīdzi Edīti Turkopuli un Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītisko padomnieci Evu Vīksnu. Piecas mazākās “ēnas” – skolēni no Juglas vidusskolas 6.klases – devās pie Civillietu departamenta priekšsēdētājas Edītes Vernušas un iepazina atbildīgo departamenta vadītājas darbu. Skolēni sarunas ar saviem „ēnu devējiem” vērtēja par ļoti vērtīgām un atzina, ka dienas gaitā gūtā pieredze stiprinājusi interesi par jurista profesijas apguvi.

Rezumējot dienas gaitā gūto pieredzi un iespaidus, skolēni tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Priekšsēdētājs, runājot par jurista profesiju, pastāstīja, kā pats vidusskolas gados izvēlē starp jurista, vēsturnieka un žurnālista profesiju pieņēmis lēmumu par studijām Juridiskajā fakultātē un to ne mirkli nav nožēlojis. Kaut arī tiesneša darbs ir psiholoģiski smags, jo pieņemtie lēmumi vienmēr kādam nav patīkami, tas tomēr ir ļoti interesants, radošs darbs, tiesnesim nepārtraukti jāpilnveidojas, tāpēc tiesneša darbs nekad neieiet rutīnā, nav vienmuļš un pelēks. Tas ir darbs ar cilvēkiem un tiesnesim ikdienas darbā ir jābūt gan psihologam, gan pedagogam, lai atrisinātu situācijas vai konfliktus cilvēku starpā. I.Bičkovičs novēlēja skolēniem veiksmīgi pabeigt mācības vidusskolā un izvēlēties savu dzīves aicinājumu.

Dienas noslēgumā skolēni izstaigāja vēsturiskās Tiesu pils gaiteņus, ielūkojās tiesas zālēs un apskatīja Augstākās tiesas muzeju.

„Ēnu dienu” – visā pasaulē populāru skolēnu karjeras izglītības pasākumu – Latvijā katru gadu rīko organizācija Junior Achievement -Latvia. Tās galvenais uzdevums ir paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par to nākotnes profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv