12.februārī, Ēnu dienas ietvaros, Augstākajā tiesā bija ieradušies 14 skolēni no Salacgrīvas, Skrundas, Jūrmalas, Talsiem, Ķekavas un Rīgas, lai iepazītu Augstākās tiesas tiesnešu darbu.

Skolēniem diena sākās ar iepazīstināšanu ar Latvijas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas struktūru un kompetenci. Lai izprastu, kā izskatīt strīdu pušu starpā, skolēni izpēlēja tiesas procesu. Tiesas sēdi vadīja Senāta Civillietu departamenta tiesnese Dzintra Balta, bet tiesas sastāvā kā tiesneši darbojās Baiba no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un Pēteris no Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas. Izskatāmajā lietā prasītājs bija vērsies tiesā ar prasību par morālā kaitējuma piedziņu sakarā ar negadījumu lielveikalā, kad viņam uz kājas bija uzkritušas aukstuma vitrīnas durvis. Prasītāja pārstāvja lomā iejutās Reinis no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, savukārt, atbildētāju – Monta no Rīgas 49.vidusskolas un Ketrīna no Rīgas Teikas vidusskolas. Tiesas sēdi protokolēja tiesas sēžu sekretāre Lauma no privātās vidusskolas “Klasika”. Pārējās “ēnas” piedalījās lietas izskatīšanā kā klausītāji. Tiesas sēdē bija arī dažādi pavērsieni, piemēram, puses nolēma, ka varētu slēgt izlīgumu, un tiesa pasludināja pārtraukumu. Procesa dalībnieki tomēr nespēja savā starpā vienoties, tāpēc tiesa turpināja lietas izskatīšanu. Tiesa nosprieda apmierināt prasību daļēji un piedzīt no atbildētāja 1500 euro kompensāciju sākotnēji prasīto 3500 euro vietā. Skolēni bija gandarīti par iespēju pašiem piedalīties tiesas procesā un saprast, ka lietas iztiesāšana nav vienkāršs process.

Tad skolēni tikās ar saviem “ēnu devējiem”, lai individuālās sarunās uzdotu interesējošus jautājumus par Augstākās tiesas tiesneša darba ikdienu. Skolēniem bija iespēja “ēnot” Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, Senāta Krimināllietu departamenta tiesnesi Aivaru Uminski un tiesneses Ingunu Radzeviču un Anitu Poļakovu, Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesneses Rudīti Vīdušu un Dzintru Ameriku un Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju Aigaru Strupišu un tiesneses Zani Pētersoni un Ināru Gardu.

Dienas laikā skolēni  izstaigāja vēsturiskās Tiesu pils gaiteņus, ielūkojās tiesas zālēs un tiesnešu darba kabinetos un apskatīja Augstākās tiesas muzeju.

Rezumējot dienas gaitā gūtos iespaidus, skolēni tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Priekšsēdētājs skolēniem pastāstīja kā viņš pats vidusskolas gados izvēlē starp jurista, vēsturnieka un žurnālista profesiju pieņēma lēmumu par studijām Juridiskajā fakultātē un to ne mirkli nav nožēlojis. I.Bičkovičs atzina, ka tiesneša darbs nav viegls, jo pieņemtie lēmumi vienmēr kādam nav patīkami, tomēr tas ir ļoti interesants, radošs darbs, darbs ar cilvēkiem un tiesnesim nepārtraukti jāpilnveidojas. Priekšsēdētājs novēlēja skolēniem atrast savu aicinājumu dzīvē.

Dienas noslēgumā skolēni atzina, ka ir gandarīti par vērtīgo pieredzi un jauniegūtajām zināšanām par tiesu sistēmu kopumā un par tiesneša darba ikdienu.

„Ēnu dienu” – visā pasaulē populāru skolēnu karjeras izglītības pasākumu – Latvijā katru gadu rīko organizācija Junior Achievement -Latvia. Tās galvenais uzdevums ir paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par to nākotnes profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv