Tiesnešu ētikas komisija informējusi Augstākās tiesas priekšsēdētāju, ka 7.aprīlī izskatījusi priekšsēdētāja pieprasījumu sniegt atzinumu par Augstākās tiesas tiesneša Intara Bistera rīcības ētiskumu saistībā ar TV3 raidījumā „Nekā personīga” izskanējušo informāciju, ka tiesnesis ir piedalījies tādu lietu izskatīšanā, kas ir saistītas ar advokātu Mārci Miķelsonu, ar kuru tiesnesim ir personiski draudzīgas attiecības.

Tiesnešu ētikas komisijas dalībnieku vairākums secināja, ka tiesneša Intara Bistera rīcībā nav iespējams konstatēt tiesnešu ētikas normu pārkāpumu.Komisijas rīcībā esošā informācija un pierādījumi neļāva izdarīt skaidrus secinājumus par to, kādas tieši bija attiecības starp advokātu un tiesnesi, proti, vai tās bija personiskas draudzības attiecības, vai arī tiesnesis un advokāts bija tikai paziņas, kas vienu reizi ir tikušies privātā pasākumā astoņus gadus atpakaļ un dažas reizes runājuši pa telefonu. Tiesnešu ētikas komisijai normatīvajos aktos nav arī piešķirtas tādas pilnvaras, kas ļautu iegūt papildu pierādījumus par šīm attiecībām. Ņemot vērā minēto, komisija arī nevar konstatēt, ka attiecības starp tiesnesi un advokātu bija tādas, lai radītu šaubas par tiesneša objektivitāti, izskatot lietas, kuras bija saistītas ar advokātu.

Tiesnešu ētikas komisija informē, ka motivēts komisijas atzinums tiks sastādīts divu nedēļu laikā.  Ņemot vērā, ka komisija lēmumu nepieņēma vienbalsīgi, atzinumam tiks pievienotas komisijas dalībnieku atsevišķās domas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211