23.novembrī notika gadskārtējā konference par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā, ko organizēja Rīgas Juridiskā augstskola sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Konferenci līdz ar Rīgas Juridiskās augstskolas rektora p.i. Jāni Ikstenu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi Mārtiņu Mitu, Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli atklāja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Konferences laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijai aktuāliem jautājumiem, kas šobrīd ir nozīmīgi kopējā Eiropas cilvēktiesību aizsardzības jomā, tika aplūkotas Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes un jaunākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi Latvijas lietās.

Ņemot vērā aktualitātes pasaulē un Latvijā, īpaša uzmanība konferencē tika pievērsta datu aizsardzības jautājumiem Eiropas Savienības un nacionālā perspektīvā. Diskusijā par datu aizsardzību un tiesībām iegūt informāciju demokrātiskā valstī piedalījās arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Tāpat arī Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un personas datu aizsardzības speciāliste Agnese Boboviča.

Šīs diskusijas ir ieņēmušas stabilu vietu Latvijas akadēmisko un profesionālo pasākumu klāstā. Tās plaši apmeklē visdažādāko juridisko profesiju pārstāvji – Satversmes un vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesneši un to palīgi, prokurori, advokāti, ministriju ierēdņi, Saeimas deputāti un Juridiskā biroja pārstāvji, tiesībsarga un nevalstisko organizāciju pārstāvji, studenti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211